self
דרך רוח אדם – סמינר תיאורטי וקליני
דרך רוח אדם הינו סמינר היכרות עם ההגות המתפתחת בתכנית 'רוח אדם' - הכשרה פסיכואנליטית-בודהיסטית.
הסמינר מציע למטפלים למידה תיאורטית וקלינית.
שילוב ומזיגה בין שלושה שדות הגות, העוסקים בהרחבת תודעתו של האדם ובכינונה של עמדה על-אישית פתוחה אל הזולת ואל העולם; פסיכואנליזה ופסיכולוגיית העצמי הפסיכואנליטית, בודהיזם מהיאני, ומדעי הרוח והאומנויות.
הזיקה המיוחדת שבין שלושת שדות ההגות מאפשרת התבוננות מקיפה ועמוקה במצבו של האדם בבריאות ובסבל נפשי, מעמיקה את ההכרה בממדיה האין-סופיים של הרוח האנושית, יוצרת מסד רעיוני להרחבת תודעת המטפל וסוללת דרך שיטתית לטיפוח ותרגול נוכחות מתמירה של המטפל עבור מטופליו. 

הסמינר יתקיים במהלך שנת הלימודים האקדמית, מאוקטובר עד יולי, במתכונת של 8 מפגשים, בקבוצות של 4-8 משתתפים.

מנחי הסמינרים הינם לומדי 'רוח אדם' הנמצאים בשלבי סיום של ההכשרה הפסיכואנליטית.
כל מפגש ימשך כשלוש שעות ויכלול שני חלקים - חלק של לימוד תיאורטי שבו יידונו נושאים מליבת הזיקה שבין הפסיכואנליזה לבודהיזם, וחלק קליני שבו יציג בכל פעם אחד ממשתתפי הסמינר שעה טיפולית שתהווה מצע לחשיבה קלינית של הקבוצה על הרעיונות התיאורטיים וכיצד הם מתבטאים בעבודה הטיפולית. מפגש עם קטעי יצירות נבחרות מאוצרות התרבות האנושית יהווה קערת השראה לעבודת הקבוצה. 

סמינר דרך רוח אדם מיועד למטפלים העוסקים במקצועות הטיפוליים המוכרים, בשלבים שונים של דרכם המקצועית, המעוניינים ללמוד ולחקור את הדרכים להרחבת התודעה המטפלת. 
במידה ובשל מצב הקורונה לא יתאפשר מפגש פנים אל פנים יעבור המפגש לזום.

עלות הסמינר למשתתף – 1000 ₪ .

לפרטים והרשמה: נא מלאו פרטים בטופס המצורף או פנו לאלינער לקס במייל elinoar@selfpsy.org.il או בטל' 050-6545499
רשימת המרצים מועדי ההרצאות ומיקום
 
שם המרצה יום שעות מקום ההרצאה
אבו שמעה פראס א' (גמיש)
מפגש ראשון 11.10.20
13:00-15:00 בזום
בנצר נעמי ה'
מפגש ראשון 22.10.20
18:00-21:00 בזום
גולומב-הלמן איריס ד' (פעם ב-3 שבועות)
מפגש ראשון 21.10.20
19:30-22:15 הוד השרון
כץ נירנשטיין סימונה ו'
מפגש ראשון 30.10.20
09:00-12:00 בן עדיה 3  יפו
מזעקי ישי ה' (פעמיים בחודש)
מפגש ראשון 27.10.20
20:00-23:00 פנקס 25 דירה 2 ת"א
פרידמן מיכל ג'
מפגש ראשון 27.10.20
10:00-13:00 החבצלת 8 הוד השרון
קולקה-טולדו יעל ג'
מפגש ראשון 27.10.20
19:00-22:00 רפידים 4 ת"א
קולקה יונתן ד'
מפגש ראשון 28.10.20
13:00-16:00 נס ציונה
רודולפסון ערן ה'
מפגש ראשון 22.10.20
19:00-22:00 שושנה דואר 3 יפו