"בינינו" (BetweenUs)
קול קורא לשליחת תקצירים
מערכת 'בינינו' - כתב העת לפסיכותרפיה פסיכודינמית מזמינה אתכם.ן לשלוח תקצירים בני 200 מילים. התקצירים יקראו ויוערכו על ידי חברי.ות המערכת. עד 14 כותבים.ות יוזמנו להרחיב את התקצירים לכדי מאמר מלא בעבור הגיליון הרלוונטי. הגיליון הקרוב צפוי לצאת בדצמבר 2022.

התקציר יכתב בגופן David-12 ברווח כפול. יש לציין ולהדגיש את שם המאמר ולמרכזו.

מבנה התקציר (בעברית):

כאשר המאמר הוא קליני מבנה התקציר צריך לכלול: רקע תיאורטי ומטרה. הסוגיה ואופן הצגתה (תיאור מקרה למשל) ואת התרומה לטיפול פסיכודינמי.

כאשר המאמר הוא מחקרי: רקע מדעי/תיאורטי;  מטרה והשערות, שיטת המחקר וכלי המחקר, ממצאים מרכזיים, והתרומה לטיפול פסיכודינמי.

בתחתית התקציר יש לכתוב עד 5 מילות מפתח.

כותבי התקצירים יציינו את שמם המלא, את הרקע המקצועי שלהם, מספר טלפון וכתובת מייל.

את התקצירים יש לשלוח לתיבת המייל BetweenUs.Editor@gmail.com 


 
המועד האחרון להגשת תקצירים לגיליון הקרוב: 10.7.2022.

תקצירים שיוגשו לאחר מועד זה יוערכו לקראת הגיליון הבא.

"בינינו" - BetweenUs
כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה פסיכודינמיתעורך ראשי: ד"ר אופיר לוי. 

יועצת מדעית: ד"ר בל גבריאל-פריד.

עורכת לשונית: נתלי שטיבלמן

חברי המערכת: ד"ר קובי סגל, ד"ר אילן ולד, שירלי אילת-גרינברג, ד"ר אלכס אביב וד"ר רבקה-דוידוביץ אפשטיין 

כתב העת "בינינו" (BetweenUs) מיועד לסטודנטים, לקלינאים, לחוקרים ולקובעי מדיניות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכודינמית. כל המאמרים יעברו סקירה על ידי שני סוקרים מומחים, באופן אנונימי. 

מטרות: העמקת השיח הקליני והמחקרי על פסיכותרפיה ועל הדרכה פסיכודינמיים. 

תחומי תוכן: מאמרים מקוריים העוסקים בתיאורים ובהתנסויות קליניות מתחום הפסיכותרפיה הפרטנית, הזוגית-משפחתית והקבוצתית, בהדרכה על טיפולים פסיכודינמיים פרטניים, זוגיים-משפחתיים וקבוצתיים, בהשוואות בין גישות טיפוליות פסיכודינמיות, מאמרים אמפיריים על טיפול פסיכודינמי (ניתן להשוות לגישות אחרות), וסוגיות אתיות הנוגעות ליישום טיפול פסיכודינמי במוסדות ובפרקטיות פרטיות. אופן הפרסום: המאמרים יפורסמו ברשת האינטרנט (open access) ויהיו זמינים לקריאה לקהל הרחב. ייתכן ויודפס מספר מוגבל של עותקים מכל גיליון
.

בזמן שאתם מחכים, הירשמו כמנויים לכתב העת ותקבלו את הגליון כשיצא לאור
Powered by ActiveTrail