היחידה ללימודי המשך והשתלמויות בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל אביב
קול קורא לשליחת תקצירים
לכתב עת ישראלי חדש לפסיכותרפיה פסיכודינמית

 
"בינינו" (BetweenUs)
"בינינו" (BetweenUs)
התוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב, בשיתוף עם פסיכולוגיה עברית, שמחים להודיע על השקת כתב עת ישראלי חדש לפסיכותרפיה פסיכודינמית. מטרת כתב עת זה הינה להעשיר את השיח בנושאים הקשורים לטיפול הפסיכודינמי וההדרכה הפסיכודינמית לסוגיה.

אם אתם משתייכים לשדה הטיפול הפסיכודינמי ומעוניינים לתרום מניסיונכם ומהידע התיאורטי שלכם, הינכם מוזמנים לשלוח תקצירים בני 200 מילים, בקובץ וורד הכולל את שם המאמר, רקע תיאורטי עליו מתבסס המאמר, ומטרתו. כמו כן יש לציין את שם הכותב.ת, מספר הטלפון וכתובת המייל.

מבין התקצירים שישלחו, יבחרו 14 תקצירים שעל בסיסם יוזמנו המגישים לכתוב מאמר. המאמרים יקראו על ידי שני סוקרים באופן אנונימי. על בסיס המשוב, יבחרו 7 מאמרים שיפורסמו בגיליון הראשון של כתב העת שצפוי לצאת עד סוף חודש מרץ 2022 (ראו בהמשך את תיאור כתב העת, מטרותיו והוראות לכותבים).

את התקצירים יש לשלוח לתיבת המייל BetweenUs.Editor@gmail.com עד לתאריך 15/08/21.

תשובות למגישים ישלחו כשלושה שבועות מיום הגשת התקציר.

"בינינו" - BetweenUs
כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה פסיכודינמיתעורך ראשי: ד"ר אופיר לוי. 

יועצת מדעית: ד"ר בל גבריאל-פריד.

עורכת לשונית: נתלי שטיבלמן

חברי המערכת: ד"ר יחזקאל כהן, ד"ר קובי סגל, ריקי גוטליב, ד"ר אילן ולד, שירלי אילת-גרינברג, וד"ר אלכס אביב 

כתב העת "בינינו" (BetweenUs) מיועד לסטודנטים, לקלינאים, לחוקרים ולקובעי מדיניות בתחום הפסיכותרפיה הפסיכודינמית. כל המאמרים יעברו סקירה על ידי שני סוקרים מומחים, באופן אנונימי. 

מטרות: העמקת השיח הקליני והמחקרי על פסיכותרפיה ועל הדרכה פסיכודינמיים. 

תחומי תוכן: מאמרים מקוריים העוסקים בתיאורים ובהתנסויות קליניות מתחום הפסיכותרפיה הפרטנית, הזוגית-משפחתית והקבוצתית, בהדרכה על טיפולים פסיכודינמיים פרטניים, זוגיים-משפחתיים וקבוצתיים, בהשוואות בין גישות טיפוליות פסיכודינמיות, מאמרים אמפיריים על טיפול פסיכודינמי (ניתן להשוות לגישות אחרות), וסוגיות אתיות הנוגעות ליישום טיפול פסיכודינמי במוסדות ובפרקטיות פרטיות. אופן הפרסום: המאמרים יפורסמו ברשת האינטרנט (open access) ויהיו זמינים לקריאה לקהל הרחב. ייתכן ויודפס מספר מוגבל של עותקים מכל גיליון
.

הנחיות הגשה לכותבים

 
  1. על המאמר להיות מקורי;  המחברים מתחייבים שכתב היד הוא פרי עטם ואינו מהווה הפרת זכויות של כל צד שלישי. 
  2. כל מאמר יכלול לכל היותר 5,000 מילים לא כולל תקציר ורשימת מקורות. 
  3. המאמרים יוגשו על פי כללי הכתיבה האקדמית APA-7 לרבות גודל גופן, רוחב השוליים ציטוט מקורות ועוד. באתר היחידה ללימודי המשך תוכלו למצוא קובץ בעברית ובו פירוט הכללים (ההנחיות זמינות גם ברשת האינטרנט). 
  4. מאמר קליני יכלול: תקציר (200 מילים), פרק מבוא המציג את מטרת המאמר תוך התייחסות וסקירת ספרות רלוונטית, הצגת הסוגייה/המקרה תוך קישורו לבסיס התיאורטי הנבחר, דיון, מסקנות ויישומים לפרקטיקה.
  5. מאמר אמפירי יכלול כ-5,000 מילים על פי החלוקה הבאה: רקע/מבוא, מטרה, שיטה, ממצאים, דיון ומסקנות. 
  6. בעת הגשת המאמר, יצורף תרגום של התקציר לאנגלית באורך 250 מילים.  
  7. המאמר יעבור שיפוט עמיתים של שני סוקרים מהתחום. 
  8. לאחר קבלת המאמר לפרסום, המחברים יחתמו על טופס ויתור זכויות ובכך יעבירו את זכויות היוצרים לפסיכולוגיה עברית והתוכנית התלת שנתית לפסיכותרפיה פסיכודינמית של בית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל-אביב.

בזמן שאתם מחכים, הירשמו כמנויים לכתב העת ותקבלו את הגליון כשיצא לאור
פסיכולוגיה עברית
Image by Gerd Altmann from Pixabay 
Powered by ActiveTrail