הקתדרה לחקר החסידות

הרשת הלאקאניאנית מזמינה :
 
לקראת פתיחת שנת הלימודים
2019-2020

 

להכיר, לקרוא, ללמוד לאקאן

 
 

 

מי אנחנו:

הרשת הלאקאניאנית היא מוסד הוראה שנועד ללימוד הפסיכואנליזה על פי זיגמונד פרויד וז׳אק לאקאן. הוא נוסד על ידי המכון של השדה הפרוידיאני, המנוהל על ידי ז׳.א.מילר ופועל בחסות המחלקה לפסיכואנליזה שייסד לאקאן באוניברסיטת פריז VIII. ברשת הלאקאניאנית היצע מגוון של פעולות הוראה: קורסי מבוא, סמינרים קליניים, הצגות חולה בבתי חולים פסיכיאטרים, סמינרים של קריאה בטקסטים של לאקאן ופרויד, סמינרים עם פסיכואנליטיקאים אורחים מן השדה הפרוידיאני בעולם, וקורסים תיאורטיים וקליניים על סוגיות שונות בפסיכואנליזה באוריינטציה הלאקאניאנית.
 

תכנית הלימודים:

במרכז הלימודים השנה הסמינר של ז׳אק לאקאן: ״הידע של הפסיכואנליטיקאי״. תכנית הליבה כוללת סמינר תאורטי, שולחנות קריאה בהם קוראים במשותף את הטקסט, סמינר מובאות, וסמינר קליני על עבודה עם מבוגרים  ועם ילדים.      בנוסף  מתקיימות הרצאות מבוא הפורשות מונחי יסוד בפסיכואנליזה אצל פרויד ולאקאן. בשליש האחרון של השנה תתקיים עבודה תאורטית וקלינית בקבוצות קטנות על מקומו של החלום בטיפול הלאקאניאני. הלימודים מאפשרים להתוודע באופן מעמיק לאוריינטציה הלאקאניאנית בפסיכואנליזה, תוך התייחסות לשינויים שחלו מתחילת הוראתו של לאקאן ועד ימינו. ההדגשים התאורטיים השונים מהווים כלי להתמודדות עם הסימפטומים החדשים המאפיינים את זמננו כמו גם עם תופעות חברתיות עכשויות.
 

למי מיועד:

הלימודים מיועדים הן לאנשי מקצועות הטיפול השונים המעוניינים בהעמקת הידע הפסיכואנליטי לצורך הכשרתם המקצועית והן למתעניינים בפסיכואנליזה המבקשים להכיר את יישומיה כתאוריה וכפרקטיקה.איפה: הלימודים מתקיימים בימי שני אחה״צ, במכון מופ"ת, בת״א ובמשכנות שאננים בירושלים. 

פרטים נוספים באתר:
  
reshetlacanianit.co.il/courses

Powered by ActiveTrail